Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

- Regeringens proposition 2018/19:6

Ladda ner (PDF, 329KB)

Dela det här: