Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

- Regeringens proposition 2018/19:5

Ladda ner (PDF, 324KB)

Dela det här: