33 dokument hittades om Afghanistan

Visar 1 till 10 av totalt 33 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
2019-11-12

Skolor i skottlinjen i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Afghanistan, Fred och säkerhet, Utbildning
2019-03-28

Evaluation of ILO Road to Jobs (R2J), Afghanistan

Sida

Afghanistan, Ekonomisk jämlikhet, Näringsliv
2018-10-18

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

- Regeringens proposition 2018/19:5

Serie: Regeringens proposition 2018/19:5

Utrikesdepartementet

Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2018-06-20

Weather and conflicts in Afghanistan

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Afghanistan, Klimat & miljö
2017-02-20

Sverige i Afghanistan 2002–2014

- Betänkande av Afghanistanutredningen

Serie: SOU 2017:16

Utrikesdepartementet

Afghanistan, Fred och säkerhet, Utrikesdepartementet
2016-10-27

Fortsatt Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Serie: Prop 2016/17:33

Utrikesdepartementet

Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato
2016-08-01

Review of the UNICEF programme Basic Education and Gender Equality in Afghanistan 2013-2015

Serie: Sida Decentralised Evaluation 2016:8

Sida

Afghanistan, Jämställdhet, Sida, Utbildning, Utvärdering
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Serie: Regeringens proposition 2015/16:41

Regeringen

Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato
2015-11-05

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Serie: Prop. 2015/16:41

Regeringen

Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato
2015-06-01

Review of Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, Internal and External Studies and Evaluations in Afghanistan

Serie: Sida Decentralised Evaluation 2015:20

Sida

Afghanistan, Bilateralt samarbete, Resultat, Sida, Utvärdering

Visar 1 till 10 av totalt 33 dokument.