202 dokument hittades om Sida

Visar 1 till 10 av totalt 202 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
2019-06-28

Swedish development cooperation policy

- Trends, Lessons Learned and Directions for the Future

Global Utmaning

Agenda 2030 / Globala målen för hållbar utveckling, Biståndsformer, Budget, Multilateralt samarbete, Parisavtalet, Sida
2019-03-25

Sidas årsredovisning 2018

Sida

Budget, Sida
2019-03-07

Putting Priority into Practice: Sida’s Implementation of its Plan for Gender Integration

Serie: EBA 2018:07

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Jämställdhet, Sida
2018-06-04

Året som gick – Sidas verksamhet 2017

Sida

Sida
2018-04-10

On-going evaluation of gender mainstreaming at Sida – Second report

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Jämställdhet, Sida
2017-06-13

Sidas miljöpolicy

- Beslutad av Sidas generaldirektör 2017-06-13

Sida

Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Sida
2017-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror

Sida

Resultat, Sida
2017-05-26

Research Aid Revisited – a historically grounded analysis of future prospects and policy options

Serie: Rapport 2017:07 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Biståndsformer, Forskning och innovation, Sida
2017-01-26

Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020

Serie: Bilaga till regeringsbeslut UD2017/01299/KH

Utrikesdepartementet

Humanitärt bistånd, Sida
2016-12-29

Opinion 2016

- En analys av resultaten från Sidas attitydmätning om utveckling och bistånd (Sifo-mätning)

Sida

Sida, Utvärdering

Visar 1 till 10 av totalt 202 dokument.