16 dokument hittades om Utrikesdepartementet

Visar 1 till 10 av totalt 16 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
2017-02-20

Sverige i Afghanistan 2002–2014

- Betänkande av Afghanistanutredningen

Serie: SOU 2017:16

Utrikesdepartementet

Afghanistan, Fred och säkerhet, Utrikesdepartementet
2016-07-01

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

Serie: Rapport 2016:06 Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Ambassader, Avräkningar, Budget, Sida, Utrikesdepartementet, Volym
2015-12-10

Politik för hållbart företagande

Serie: Regeringens skrivelse 2015/16:69

Utrikesdepartementet

Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Utrikesdepartementet
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet

Agenda 2030 / Globala målen för hållbar utveckling, Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet
2013-12-01

Från befolkningsfrågor till SRHR

- – SVERIGES GLOBALA ENGAGEMANG I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

Regeringskansliet

HBTQI-personer, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Utrikesdepartementet
2013-11-06

Policy for environmental and climate issues

- POLICY FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE ISSUES IN SWEDISH DEVELOPMENT COOPERATION, 2010-2014

Utrikesdepartementet

Biståndsformer, Jordbruk, Klimat & miljö, Utrikesdepartementet
2013-10-20

Utvärdering av bidragshanteringen på UD

- Bidragsprocessen eller Resurserna som försvann

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-04-25

Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet

Utrikesdepartementet

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Utrikesdepartementet
2006-02-01

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Regeringskansliet

Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet
1994-04-22

SIDA:s remissvar på betänkandet SOU 1994:19 “Rena roller i biståndet”

Sida

Departement och myndigheter, Näringsliv, Sida, Utrikesdepartementet

Visar 1 till 10 av totalt 16 dokument.