33 dokument hittades om Biståndets målsättning

Visar 1 till 10 av totalt 33 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
2019-08-19

Migration and development: The role for development aid

Delegationen för migrationsstudier (Delmi), Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Biståndets målsättning, Flykt och migration, Remitteringar
2018-07-23

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling

Utrikesdepartementet

Agenda 2030 / Globala målen för hållbar utveckling, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Parisavtalet
2018-01-11

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Serie: EBA 2017:12

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering
2016-04-08

Biståndsanalys 2016

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Biståndets målsättning, Resultat, Utvärdering
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet

Agenda 2030 / Globala målen för hållbar utveckling, Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet
2015-07-06

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA-­metoden

- (The Logical Framework Approach)

Sida

Biståndets målsättning, Resultat
2015-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror – 2014

Sida

Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Resultat
2015-04-07

Sida’s Financing for Development programme

Sida

Agenda 2030 / Globala målen för hållbar utveckling, Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, FN, FN:s utvecklingsmål, Landfokusering, Post-15, Sida, Villkorat bistånd
2014-12-18

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

- 2015 – 2021

Serie: Regeringsbeslut II:5

Utrikesdepartementet

Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Hållbar utveckling
2014-11-07

Sweden’s Development Assistance for Health

- Policy Options To Support The Global Health 2035 Goals

Serie: EBA 02/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Biståndets målsättning, Hälsa, Multilateralt samarbete, Resultat

Visar 1 till 10 av totalt 33 dokument.