16 dokument hittades om Partipolitik

Visar 1 till 10 av totalt 16 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
2018-06-11

Världen i politiken

- En kartläggning av partiernas politik i internationella frågor

Concord

Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2015-11-13

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet

Agenda 2030 / Globala målen för hållbar utveckling, Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Rättvis handel, Resultat, Utrikesdepartementet
2014-08-29

Diakonias valenkät 2014

Diakonia

Avräkningar, Enprocentsmålet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-06-03

Enkät till riksdagspartierna om Sveriges utvecklingspolitik

Act Svenska Kyrkan, Afrikagrupperna, Concord, Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp (IM), Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), Kvinna till kvinna, LO-TCO Biståndsnämnd, Naturskyddsföreningen, Plan Sverige, PMU, RFSU, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska missionsrådet (SMR), Världsnaturfonden, We Effect

Partipolitik
2014-05-07

Svenska EU-parlamentarikers arbete med utvecklingsfrågor 2009-2014

Concord

EU, Partipolitik
2014-04-07

Partiernas nya löften

- Diakonias valenkät 2014 om fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa

Diakonia

Biståndsformer, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-03-19

Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14:131

- Regeringens skrivelse 2013/14:131

Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik
2014-03-13

Barometer 2014

- Organisationer mäter trycket på Sveriges Politik för global utveckling

Concord

Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2014-03-05

Sida från insidan

- Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995

Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2014-01-21

Politik för global utveckling

- Regeringens gemensamma ansvar?

Serie: Statskontorets rapport 2014:1

Statskontoret

Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)

Visar 1 till 10 av totalt 16 dokument.