30 dokument hittades från Regeringen

Visar 1 till 10 av totalt 30 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
2020-06-18

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen

Agenda 2030 / Globala målen för hållbar utveckling
2019-11-29

Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

Serie: Regeringens skrivelse 2019/20:41

Regeringen

Sida
2019-09-26

Sveriges feministiska utrikespolitik

- Regeringens skrivelse 2019/20:17

Serie: Skr. 2019/20:17

Regeringen

Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet
2019-04-17

Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Serie: Skr. 2018/19:114

Regeringen

Handelspolitik, Vapenhandel
2019-04-12

Regeringens skrivelse om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

Serie: Skr. 2018/19:104

Regeringen

FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-06-22

Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

Serie: Regeringens skrivelse 2016/17:196

Regeringen

Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete
2017-02-02

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

- Lagrådsremiss

Regeringen

Det klimatpolitiska ramverket, Klimat & miljö
2016-12-15

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Serie: Regeringens skrivelse 2016/17:60

Regeringen

Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-09-22

Prop. 2016/17:16: Godkännande av klimatavtalet från Paris

Serie: Regeringens proposition 2016/17:16

Regeringen

Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-09-20

Budgetproposition 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Serie: Proposition 2016/17:1

Regeringen

Budget

Visar 1 till 10 av totalt 30 dokument.