51 dokument hittades om Humanitärt bistånd

Visar 1 till 10 av totalt 51 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
2019-12-19

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s världslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) 2020–2023

Regeringskansliet

FN, Humanitärt bistånd, Hunger
2019-09-20

”The cost of doing nothing”

- The humanitarian price of climate change and how it can be solved

Röda Korset

Humanitärt bistånd, Klimat & miljö
2019-02-07

Underfunded Appeals

- Understanding the consequences, improving the system

Serie: EBA 2018:09

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

FN, Humanitärt bistånd
2018-11-30

Evaluation of IRC’s Humanitarian Programme 2014–2016

Serie: Sida Decentralised Evaluation 2018:2

Sida

Humanitärt bistånd
2018-01-05

Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Utrikesdepartementet

Biståndsformer, Humanitärt bistånd
2017-11-01

Evaluation of IRC’s Humanitarian Programme 2014–2016

Sida

Humanitärt bistånd
2017-01-26

Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020

Serie: Bilaga till regeringsbeslut UD2017/01299/KH

Utrikesdepartementet

Humanitärt bistånd, Sida
2016-12-15

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Serie: Regeringens skrivelse 2016/17:60

Regeringen

Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-06-09

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

Serie: Development Dissertation Brief 2016:05

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Jämställdhet
2016-06-07

Attacks on Healthcare

- Report on attacks on healthcare in emergencies based on consolidated secondary data 2014 and 2015

World Health Organization (WHO)

Humanitärt bistånd, Sjukvård, WHO

Visar 1 till 10 av totalt 51 dokument.