Alla dokument

Visar 1691 till 1699 av totalt 1699 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
1968-09-27

Nib-krisen 1968

- Uppsats för proseminariet statskunskap VT 1966

N/A

1968-09-27

Proposition nr 101

- Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående långtidsplan för det statliga utvecklingsbiståndet m.m; given Stockholms slott den 15 mars 1968

Utrikesdepartementet

1968-07-13

Foreign aid – a critique and a proposal

Okategoriserade
1966-01-01

PM angående stipendiatverksamhetens inriktning och organisation

Sida

Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Sociala skyddsnät, Utbildning
1965-05-23

U-landspolitik och bistånd från mitten av 1950-talet

1963-10-16

U-länder och utbildning

- Riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område

Serie: SOU 1963:34

Utrikesdepartementet

Utbildning
1962-09-27

Proposition nr 100

- Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenskt utvecklingsbistånd; given Stockholms slott den 23 februari 1962

Regeringen

1962-09-27

Aspekter på utvecklingssamarbetet, del 2

- Promemorior överlämnade till beredningen för internationella biståndsfrågor

Serie: SOU 1962:12

Utrikesdepartementet

1962-09-27

Aspekter på utvecklingssamarbetet, del 1

- Promemorior överlämnade till beredningen för internationella biståndsfrågor

Serie: SOU 1962:12

Utrikesdepartementet

Visar 1691 till 1699 av totalt 1699 dokument.