Alla dokument

Visar 1681 till 1684 av totalt 1684 dokument.

-
Datum Dokument Organisation Ämne
1963-10-16

U-länder och utbildning

- Riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område

Serie: SOU 1963:34

Utrikesdepartementet

Utbildning
1962-09-27

Proposition nr 100

- Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenskt utvecklingsbistånd; given Stockholms slott den 23 februari 1962

Regeringen

1962-09-27

Aspekter på utvecklingssamarbetet, del 2

- Promemorior överlämnade till beredningen för internationella biståndsfrågor

Serie: SOU 1962:12

Utrikesdepartementet

1962-09-27

Aspekter på utvecklingssamarbetet, del 1

- Promemorior överlämnade till beredningen för internationella biståndsfrågor

Serie: SOU 1962:12

Utrikesdepartementet

Visar 1681 till 1684 av totalt 1684 dokument.